0.33/100
  • 0.33UF100

дин.5.00

0,33 UF 100 V 105° 5X11mm

802 in stock

000

0,33

100

SAMWHA

Additional Information

C(uF)

U(V)

Proizvodjac